Фирмата е сертифицирана по

ISO 9001:2015 – AQ Cert № BG-5761-Q/06.07.2023

ISO 14001:2015- AQ Cert № BG-5761-E/06.07.2023

ISO 45001:2018- AQ Cert № BG-5761-OHS/06.07.2023

19 инженери и оператори имат сертификати за IPC специалисти.

8 служители са сертифицирани оператори на Mydata машини;

Всички работници са преминали обучение за ESD защита;

Компанията работи съгласно RoHS директивата.