Асемблиране/ Монтаж на печатни платки с SMD и TH компоненти:

Сгради и персонал: 

 • собствена база за асемблиране на печатни платки- 1200м²;
 • складови площи – 300м²;
 • ESD оборудване на всички помещения;
 • спазва се стандарт IPC-A-610;
 • целия персонал е завършил средно или по-високо техническо образование и имат повече от 10 години опит;

За електронни и електро-механични продукти компанията може да предложи цялостно призводство на изделията и модулите, включително: 

 • Асемблиране на печатни платки-конвенциален и SMD монтаж на електронни компоненти;
 • Оживяване и настройка на печатни платки;
 • Зареждане на софтуер и тестване на изделие;
 • окабеляване, краен монтаж и опаковане; 

Технологично оборудване:

 1. Принтери- SpeedPrint SP710 и два MPM AccuFlex; рамка на стенсил- Alpha Tetra;
 2. Транспортери Rommel, Jot; Зареждащи и разреждащи машини на линията
 3. Седем монтажни автомати- Mycronic MY200dx и Mycronic MY200sx в поточна линия ; Mydata МY100 и Mydata MY19 в поточна линия; Mydata MY15; два Mydata TP-9;
 4. 3 Пещи- SEHO MaxiReflow 3.0 с 8 двойни зони с азот, SpeedLine Omni 7, SMT 400C;
 5. Безоловна спойка вълна с азотен тунел- SEHO MaxiWave MWS2340-C -заредена с тинол SAC305;
 6. Безоловна спойка вълна с азот- SEHO 8140-PCS -заредена с тинол SACX;
 7. Безловна спойка вълна  - DEK 40 –заредена с тинол SACX0307 ;
 8. Селективна спойка вълна- SEHO GoSelective light с безоловна и оловна вани;
 9. Оловна спойка вълна ATF 20/33;
 10. Машини за депанелизация на платки –3x Maestro 3/E;  2x Maestro 4M;
 11. Машини за формоване на изводите на радиални и аксиални компоненти – лентовани и не лентовани;
 12. Спояващи станции за оловно и безоловно спояване- JBC;
 13. Ремонтни станции за SMD и TH ремонти- JBC;
 14. Автоматична оптична инспекция- В линия 3Д Mirtec MV-6e omni , Marantz 22x и Omron VT-RNS II
 15. Ремонтна станция за SMD компоненти- Ketec LM
 16. Почистваща/миеща машина за платки и стенсили- Systronic Sys 154/2
 17. 2 маркиращи лазера- Automator VIS 10W; Pryor Laser Marker 50W+20W;


Допълнителни възможности и практики:

 1. Ръчно насищане и спояване на печатни платки с TH компоненти неподдаващи се на автоматизиран монтаж или за малки серии, където автоматизацията е нерентабилна с оловен и безоловен тинол.
 2. Оживяване, настройка и пускане на печатни платки.
 3. Зареждане на софтуер,функционален тест,окончателно сглобяване на крайното изделие,тест и опаковка.
 4. Производство на батерийни пакети с различна конфигурация- имаме специализирана заваръчна машина с ЦПУ.

Електронни и електромеханични изделия
SMT линия

SMT линия

Обемен монтаж

Обемен монтаж

Зареждане на софтуер и тест- ESD екипировка

Зареждане на софтуер и тест- ESD екипировка

Краен тест и пакетиране

Краен тест и пакетиране