Новини

Документацията за участие в публичната покана BG16RFOP002-2.040-0413-C01

Спечелен проект за подобряване на производствения капацитет

Сертификация по ISO9001+ISO14001:2015+OHSAS18001

Закупуване, доставка и инсталиране на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите и прилежащ хардуер по следните обособени пози

Спечелен проект за внедряване на ERP система

Честита Коледа и Щастлива нова година

Изложение на Light and Building 2016

Изложение на Midest 2015

Изложение на Productronica

Стачка срещу нови цени на тока

ОТКРИВАНЕ НА НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА

Приключване проект “УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ С ПОВИШЕН КАПАЦИТЕТ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЕКСПОРТ“