Новини

Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Доставка на синергична линия за обработка на спояваща паста и СМД компонент

Спечелен проект по BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

Ресертификация по ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018

Документацията за участие в публичната покана BG16RFOP002-2.040-0413-C01

Спечелен проект за подобряване на производствения капацитет

Сертификация по ISO9001+ISO14001:2015+OHSAS18001

Закупуване, доставка и инсталиране на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите и прилежащ хардуер по следните обособени пози

Спечелен проект за внедряване на ERP система

Честита Коледа и Щастлива нова година

Изложение на Light and Building 2016

Изложение на Midest 2015

Изложение на Productronica