Нашите партньори в Холандия са Rommtech BV. Web: www.rommtech.com

 

Ние сме членове на:

  • Българска Търговско-Промишлена Палата. Web: www.bcci.bg
  • Българска Стопанска Камера. Web: www.bia-bg.com
  • Клъстер Мехатроника и Автоматика. Web: www.cluster-mechatronics.eu
  • Българска Асоциация за Светодиодни Технологии (БАСТ). Web: www.bast.bg
  • Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика. Web: http://bbaeii.webnode.com/