Пластмасови изделия

Изработване на изделия от пластмаса с грамаж до 1600 гр. 


Сгради:

 • Собствено производствено хале 600 м2;
 • Склад 300 м2;


Технологично оборудване:

 • 6 бр. нови цифрови шприца, единия от които вертикален- до 180 тона сила на затваряне;
 • 3 бр. конвенционални шприцове- до 650 тона сила на затваряне;
 • Пълначни машини, сушилня, шредер;
 • максимлен грамаж на произвежданите изделия – 1 600гр.
 • максимално затварящо усилие – 650 т. 

 

Спецификация:

 • Капацитетът на цеха е до 10 000 части на ден;
 • Поддръжката на инструменталната база е в самия цех;
 • Персоналът е добре обучен с дългогодишен опит;
 • Около 80% от продукцията е за износ;


Допълнителни възможности и практики:

 • Проектиране и изработка на инструментална екипировка;
 • Проектиране на корпусни детайли от пластмаса;